ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

   
Avertisement


สวัสดี Hello.

สวัสดีตอนเช้าจนถึงเวลา 12.00 น. Good morning.

สวัสดีตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงจนถึง 17.00 น. Good afternoon.

สวัสดีตั้งแต่เวลา 18.00 น.จนถึงกลางคืน Good evening.

สวัสดี (แต่ใช้ทักทายอย่างเป็นกันเอง) Hi !

ราตรีสวัสดิ์ Good night.

สบายดีหรือ Are you well ? / How are you ?

สบายดี I' m fine. / Very well.

ก็เรื่อยๆ O.K. , thanks. / Not so bad. / Quite well.

คุณชื่ออะไร What' s your name ?

ดิฉันชื่อ....... , ผม ชื่อ.......... My name is........ .

ยินดีที่ได้รู้จัก Pleased to meet you.

แล้วพบกันนะ Good bye./ Bye / See you.

ยินดีที่ได้พบคุณอีก Nice to meet you again.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น