Resume ภาษาอังกฤษ

   
Avertisement


นี่คือตัวอย่างในการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ นะครับ เป็นตัวอย่างที่นำไปใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด มาดูกันครับว่าเราจะต้องเขียนอะไรบ้าง

ภาพจาก : wegointer.com
ก่อนอื่นต้องให้แน่ใจก่อนว่า Resume ภาษาอังกฤษ หรือคนส่วนมากบางทีก็เรียกประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ ที่คุณกำลังเขียนนั้นสามารถสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย การที่เราจะเขียนประวัติของเราลงไป เราควรที่จะเรียบเรียงข้อความเสียก่อน ลองนึกดูนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนลงไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉนั้น Resume ที่เราเขียนต้องสื่อความหมายให้สามารถอ่านเข้าใจง่าย

หลายต่อหลายครั้งนะครับที่ผู้ที่พิจารณารับคนเข้าทำงานต้องเปิด Resume ของหลายๆคนแล้วผ่านมันไปอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะว่าภาษาอังกฤษที่เขียนไม่สื่อความหมายหรือสื่อไปในทางที่ไม่น่าสนใจ หรือใช้คำที่ง่ายจนเกินไป ทำให้จุดสนใจด้อยลง ลองฝึกการเขียนดูเยอะๆครับ หลายๆแบบแล้วคุณจะเข้าใจไปเองว่าจะต้องเขียนอย่างไร เพราะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดครับ

Resume

Photo (ในส่วนนี้ใส่รูปภาพครับ)

Mr/Mrs/Miss (ส่วนนี้ใส่ชื่อและนาสกุลลงไป)  ...... .........
Expected Jobs: (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)  ..........
Expected Salary: (เงินเดือนที่ต้องการ) ..........

ในส่วนแรกนี้ถือว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะในส่วนเงินเดือนที่ต้องการ หากคุณเป็นนักศึกษาที่จบใหม่แล้วหล่ะก็ ลองดูเรทที่ส่วนใหญ่เรียกกันนะครับ หากคุณพลาดในส่วนนี้ ส่วนอื่นอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเลยหล่ะครับ

Personnel Infomation (ส่วนนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดส่วนตัวครับ)
Address: (ระบุที่อยู่)...
Phone: (หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)...
Age: (อายุของคุณ)...
Nationality: (เชื้อชาติ)...
Religion: (ศาสนา) ...
Height: (น้ำหนัก)...
Weight: (ส่วนสูง)...
Marital Status: (สถานภาพการสมรสครับ)Single, Separated, Divorced, Widowed
Military Service: (สถานภาพทางทหาร)Passed, Not Passed, Exempted(ยกเว้น)

ส่วนที่สองเป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดส่วนตัวของคุณ หรือเรียกว่าการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ ไม่ต้องอธิบายมากให้ยืดยาวครับ สั้นๆได้ใจความพอ Resume ส่วนใหญ่ในจุดนี้ ควรกรอกให้ครบที่ช่องครับ

Education (ระดับการศึกษา)
Vocational: Grad. in (สาขาวิชา) From (สถาบัน) GPA. (เกรดเฉลี่ย)
High Vocational: (ระดับมัธยมศึกษา).........
Bachelor: (ระดับปริญญาตรี)...... ...
Training Job(การฝึกอบรมต่างๆ ถ้ามี): ...
Project(โครงการต่างๆที่เคยทำ ถ้ามี): ...
Thesis(ถ้ามี): ...
Activities(ถ้ามี): ...กิจกรรมควรเลือกเขียนเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน

ส่วนที่สาม เป็นส่วนที่อธิบายความสามารถของคุณ การศึกษาที่คุณจบมา จุดนี้สามารถการันตีคุณได้นะครับ

Work Experience (ประวัติการทำงาน)
2004 - Present: Work for (ชื่อบริษัท) as (ตำแหน่ง), salary...bath/month
2000 - 2004: ...
1998 - 2000: ...... ...

ส่วนที่สี่นี้ หากบริษัทสนใจในเรื่องของประสบการณ์การทำงานของคุณ คุณเรียกเงินเดือนเท่าไหร่อาจไม่เกี่ยง หากบริษัทนั้นให้ความสำคัญกับจุดนี้มากที่สุดนะครับ

Skill (ทักษะต่างๆ)
Computer Skill: (ทักษะในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์)...
English: (ทักษะด้านภาษาอังกฤษ)Speaking...Reading...Writing...(poor, fair, good, excellent)
Other Language(ทักษะในภาษาอื่นๆ ถ้ามี): ...
Driving: (ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์)Drive(yes/no)...Driving License(yes/no)...Own Vehicle(yes/no)
Typing: Thai...w/m English...w/m

Additional Infomation (อาจแก้ไขชื่อหัวข้อย่อยต่อไปนี้ให้สอดคล้องข้อมูลของท่าน)
Seminar(ถ้ามี): ...
Important Do***ent (ถ้ามี): ...เช่น ใบรับรอง(testimonial), ใบประกาศ(certificate), ใบ กว.(engineering license),...
Creation(ถ้ามี): ...
Other(ถ้ามี): ...

ส่วนที่ห้า ในเรื่องของใบรับรองความสามารถ การอบรมต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอังกฤษควรมีไว้นะครับ เป็นการการันตีการได้งานของคุณเอง และแนบส่วนนี้เข้าไปในจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษด้วยครับ

จะเห็นได้ว่าในการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ แต่ละครั้งในจะต้องใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งที่เขียนให้มาก ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน สามารถสร้างความเข้าใจต่อนายจ้างได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้คุณได้งานด้วยเช่นกัน โดยปกตินายจ้างจะดูจากใบสมัครงานภาษาอังกฤษที่เรากรอก และมาดู Resume ที่เราเขียนควบคู่กันนะครับ เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้ง 2 ฉบับมีเนื้อหาที่ตรงกันครับ