คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (Vocabulary Vol.4)

   
Avertisement


 one = หนึ่ง
     two = สอง
     three = สาม
     (1) ____ = สี่
     five = ห้า
     six = หก


     (2) ____________ = นั่นคือโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
     There are three balls. = นั่นคือลูกบอล 3 ลูก
     There is one bed. = นั่นคือเตียง 1 หลัง
     There are four keys. = นั่นคือกุญแจ 4 ดอก

     There are four chairs. = นั่นคือเก้าอี้ 4 ตัว
     There is one cup. = (3) ____________
     There are two tables. = นั่นคือโต๊ะ 2 ตัว
     There are three cell phones. = นั่นคือโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง

     shoes = รองเท้า
     a shirt = เสื้อเชิร์ต
     (4) _______ = กางเกงขายาว
     a coat = เสื้อโคท
     a dress = ชุดเดรส
     a skirt = กระโปรง

     a blue shirt = เสื้อเชิร์ตสีฟ้า
     a red shirt = เสื้อเชิร์ตสีแดง
     (5) ________ = เสื้อยืดสีเขียว
     a yellow T-shirt = เสื้อยืดสีเหลือง
     Three plates are white. = จาน 3 ใบ สีขาว
     Four bowls are blue. = ชาม 4 ใบ สีฟ้า

     I am wearing a skirt. = ฉันกำลังสวมเสื้อเชิร์ต
     I am wearing pants. = ฉันกำลังสวมกางเกง
     I am buying a skirt. = (6) ______________
     I am buying pants. = ฉันกำลังซื้อกางเกงขายาว

     (7) ___________ = ใครสวมหมวก
     The woman has the hat. = ผู้หญิงคนนั้นสวมหมวก

     Who has the ball? = ใครมีลูกบอล
     The boy has the ball. = (8) ____________

     Who has the books? = ใครมีหนังสือ
     (9) ____________ = เด็กผู้หญิงเหล่านั้นมีหนังสือ

     Who has the newspaper? = (10) _____________
     The doctor has the newspaper. = คุณหมอคนนั้นมีหนังสือพิมพ์

     เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Answer)

                                                                       ชุดอื่นๆ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10