Resume ภาษาอังกฤษ (English Resume)

   
Avertisement


นี่คือตัวอย่างในการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ (English Resume)นะครับ เป็นตัวอย่างที่นำไปใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด มาดูกันครับว่าเราจะต้องเขียนอะไรบ้าง

ก่อนอื่นต้องให้แน่ใจก่อนว่า Resume ภาษาอังกฤษ หรือคนส่วนมากบางทีก็เรียกประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ ที่คุณกำลังเขียนนั้นสามารถสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย การที่เราจะเขียนประวัติของเราลงไป เราควรที่จะเรียบเรียงข้อความเสียก่อน ลองนึกดูนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนลงไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉนั้น Resume ที่เราเขียนต้องสื่อความหมายให้สามารถอ่านเข้าใจง่าย

Resume ภาษาอังกฤษ
Resume ภาษาอังกฤษ เพื่อพิชิดงานในฝัน ภาพจาก : wegointer.com

หลายต่อหลายครั้งนะครับที่ผู้ที่พิจารณารับคนเข้าทำงานต้องเปิด Resume ของหลายๆคนแล้วผ่านมันไปอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะว่าภาษาอังกฤษที่เขียนไม่สื่อความหมายหรือสื่อไปในทางที่ไม่น่าสนใจ หรือใช้คำที่ง่ายจนเกินไป ทำให้จุดสนใจด้อยลง ลองฝึกการเขียนดูเยอะๆครับ หลายๆแบบแล้วคุณจะเข้าใจไปเองว่าจะต้องเขียนอย่างไร เพราะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดครับ

ส่วนประกอบของ Resume

ส่วนแรก ถือว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะในส่วนเงินเดือนที่ต้องการ หากคุณเป็นนักศึกษาที่จบใหม่แล้วหล่ะก็ ลองดูเรทที่ส่วนใหญ่เรียกกันนะครับ หากคุณพลาดในส่วนนี้ ส่วนอื่นอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเลยหล่ะครับ
 • Photo (ในส่วนนี้ใส่รูปภาพครับ)
 • Mr/Mrs/Miss (ส่วนนี้ใส่ชื่อและนาสกุลลงไป)  ...............................
 • Expected Jobs: (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)  .............................
 • Expected Salary: (เงินเดือนที่ต้องการ) ..........................................
ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดส่วนตัวของคุณ หรือเรียกว่าการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ ไม่ต้องอธิบายมากให้ยืดยาวครับ สั้นๆได้ใจความพอ Resume ส่วนใหญ่ในจุดนี้ ควรกรอกให้ครบที่ช่องครับ
 • Personnel Infomation (ส่วนนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดส่วนตัวครับ)
 • Address: (ระบุที่อยู่) ........................................................................
 • Phone: (หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้) ............................
 • Age: (อายุของคุณ) ........................................................................
 • Nationality: (เชื้อชาติ).....................................................................
 • Religion: (ศาสนา) ..........................................................................
 • Height: (น้ำหนัก) ............................................................................
 • Weight: (ส่วนสูง) ............................................................................
 • Marital Status: (สถานภาพการสมรสครับ) Single, Separated, Divorced, Widowed
 • Military Service: (สถานภาพทางทหาร) Passed, Not Passed, Exempted (ยกเว้น)
ส่วนที่สาม เป็นส่วนที่อธิบายความสามารถของคุณ การศึกษาที่คุณจบมา จุดนี้สามารถการันตีคุณได้นะครับ
 • Education (ระดับการศึกษา) ..........................................................
 • Vocational: Grad. in (สาขาวิชา) From (สถาบัน) GPA. (เกรดเฉลี่ย)
 • High Vocational: (ระดับมัธยมศึกษา) .............................................
 • Bachelor: (ระดับปริญญาตรี) ..........................................................
 • Training Job(การฝึกอบรมต่างๆ ถ้ามี) : ..........................................
 • Project(โครงการต่างๆที่เคยทำ ถ้ามี) : .........................................
 • Thesis(ถ้ามี) : ................................................................................
 • Activities (ถ้ามี) : ... กิจกรรมควรเลือกเขียนเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน
ส่วนที่สี่ หากบริษัทสนใจในเรื่องของประสบการณ์การทำงานของคุณ คุณเรียกเงินเดือนเท่าไหร่อาจไม่เกี่ยง หากบริษัทนั้นให้ความสำคัญกับจุดนี้มากที่สุดนะครับ
 • Work Experience (ประวัติการทำงาน) .........................................
 • 2004 - Present: Work for (ชื่อบริษัท) as (ตำแหน่ง)
 • Salary ................................. bath/month
 • 2000 - 200 4 : ............................................................................
 • 1998 - 2000 :  ............................................................................

ส่วนที่ห้า ในเรื่องของใบรับรองความสามารถ การอบรมต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอังกฤษควรมีไว้นะครับ เป็นการการันตีการได้งานของคุณเอง และแนบส่วนนี้เข้าไปในจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษด้วยครับ
 • Skill (ทักษะต่างๆ) ......................................................................
 • Computer Skill : (ทักษะในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์) ............
 • English : (ทักษะด้านภาษาอังกฤษ) Speaking ... Reading ... Writing ...(poor, fair, good, excellent)
 • Other Language (ทักษะในภาษาอื่นๆ ถ้ามี) :  .............................
 • Driving : (ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์)Drive(yes/no) ... Driving License (yes/no) ... Own Vehicle (yes/no)
 • Typing: Thai ............. w/m English ................ w/m
 • Additional Infomation (อาจแก้ไขชื่อหัวข้อย่อยต่อไปนี้ให้สอดคล้องข้อมูลของท่าน)
 • Seminar(ถ้ามี) : ...........................................................................
 • Important Do***ent (ถ้ามี) : ...เช่น ใบรับรอง(testimonial), ใบประกาศ(certificate), ใบ กว.(engineering license) ....................................................................
 • Creation(ถ้ามี) : ..........................................................................
 • Other(ถ้ามี) : ...............................................................................

จะเห็นได้ว่าในการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ (English Resume)  แต่ละครั้งในจะต้องใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งที่เขียนให้มาก ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน สามารถสร้างความเข้าใจต่อนายจ้างได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้คุณได้งานด้วยเช่นกัน โดยปกตินายจ้างจะดูจากใบสมัครงานภาษาอังกฤษที่เรากรอก และมาดู Resume ที่เราเขียนควบคู่กันนะครับ เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้ง 2 ฉบับมีเนื้อหาที่ตรงกันครับ


3 ความคิดเห็น: