ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 (Grammar Vol.8)

   
Avertisement


     The tall man is wearing a black suit. = ผู้ชายคนที่ตัวสูงกำลังสวมชุดสูทสีดำ
     The short man is wearing a black suit. = ผู้ชายคนที่ตัวเตี๊ยกำลังสวมชุดสูทสีดำ
     The tall woman is wearing a gray suit. = ผู้หญิงคนที่ตัวสูงกำลังสวมสูทสีเทา
     The short woman is wearing a gray suit. = ผู้หญิงคนที่ตัวเตี้ยกำลังสวมสูทสีเทา

     I have brown hair. = ฉันมีผมสีน้ำตาล
     He has brown hair. = เขามีผมสีน้ำตาล
     We have blond hair. = เรามีผมสีบรอน
     They have blond hair. = พวกเขามีผมสีบรอน

     I have red hair. = ฉันมีผมสีแดง
     You have red hair. = คุณมีผมสีแดง
     He has gray hair. = เขามีผมสีเทา
     We have gray hair. = เรามีผมสีเทา

     I am tall. = ฉันสูง
     I have brown hair. = ฉันมีผมสีน้ำตาล
     I am short. = ฉันเตี้ย
     I have red hair. = ฉันมีผมสีแดง

     What color is his sweater? = เสื้อไหมพรมของเขาสีอะไร
     His sweater is blue. = เสื้อไหมพรมของเขาสีฟ้า

     What color is your suit? = ชุดสูทของคุณสีอะไร
     My suit is gray. = ชุดสูทของฉันสีเทา

     What color is his hair. = ผมของเขาสีอะไร
     His hair is brown. = ผมของเขาสีน้ำตาล

     What color is her hair? = ผมของเธอสีอะไร
     Her hair is blond. = ผมของเธอสีบรอน

     What color is their hair? = ผมของพวกเขาสีอะไร
     Their hair is black. = ผมของพวกเขาสีดำ

     What color is your hair? = ผมของคุณสีอะไร
     My hair is red. = ผมของฉันสีแดง

     I am hungry. = ฉันหิว
     I'm hungry. = ฉันหิว

     I am thirsty. = ฉันกระหายน้ำ
     I'm thirsty. = ฉันกระหายน้ำ

     I am hot. = ฉันร้อน
     I'm hot. = ฉันร้อน

     I am cold. = ฉันหนาว
     I'm cold. = ฉันหนาว

     We are cold. = เราหนาว
     We're cold. = เราหนาว

     We are not thirsty. = เราไม่กระหายน้ำ
     We're not thirsty. = เราไม่หิว

     We are hungry. = เราหิว
     We're hungry. = เราหิว