ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 (Grammar Vol.7)

   
Avertisement


     I live in an apartment. = ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้น
     We live in a house. = ฉันอาศัยอยู่ในบ้าน
     She lives in an apartment. = เธออาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้น
     They live in a house. = พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้าน

     The girl is sitting on the bridge. = เด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนสะพาน
     The man is standing in the street. = ผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ในถนน
     The girls are standing on the bridge. = เด็กผู้หญิงเหล่านั้นยืนอยู่บนสะพาน
     The woman is sitting in the park. = ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ในสวนสาธารณะ

     They are from France. = พวกเขามาจากประเทศฝรั่งเศส
     He is from France. = เขามาจากประเทศฝรั่งเศส
     She is from France. = เธอมาจากประเทศฝรั่งเศส
     They are from the United States. = พวกเขามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
     He is from the United States. = เขามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
     She is from the United States. = เธอมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

     We are from the United States. = เรามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
     I am from the United States. = ฉันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
     He is from the United States. = เขามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
     You are from the United States. = คุณมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

     Where are you from? = คุณมาจากที่ไหน
     I am from the United States. = ฉันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

     Where are you from? = คุณมาจากที่ไหน
     I am from the Egypt. = ฉันมาจากประเทศอียิป

     Where are you from? = คุณมาจากที่ไหน
     We are from the France. = ฉันมาจากประเทศฝรั่งเศส

     Where are you from? = คุณมาจากที่ไหน
     We are from the China. = ฉันมาจากประเทศจีน

     I am a doctor. = ฉันเป็นหมอ
     My name is Nancy Wilson. = ฉันชื่อ แนนซี่ วิลสัน

     I am a police officer. = ฉันเป็นตำรวจ
     My name is John Clark. = ฉันชื่อ จอร์น คราร์ค

     I am a teacher. = ฉันเป็นครู
     My name is Sue Simpson. = ฉันชื่อ ซู ซิมสัน

     I am from Russia. = ฉันมาจากรัสเซีย
     My name is Viktor Popov. = ฉันชื่อ วิคเตอร์ โปปอร์ฟ

     This is my mother. Her name is Anne Smith. = นี่คือแม่ของฉัน ชื่อของเธอคือ แอน สมิท
     This is my father. His name is Mike Smith. = นี่คือพ่อของฉัน ชื่อของเขาคือ ไมค์ สมิท
     This is my brother. His name is John Smith. = นี่คือพี่ชายของฉัน ชื่อของเขาคือ จอร์น สมิท
     My name is Sarah Smith. = ฉันชื่อ ซาร่า สมิท

     I am near the tree. = ฉันอยู่ใกล้ต้นไม้
     I am far from the tree. = ฉันอยู่ไกลต้นไม้
     I am near the bridge. = ฉันอยู่ใกล้สะพาน
     I am far from the bridge. = ฉันอยู่ไกลสะพาน