คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (หนึ่งสิ่งและหลายสิ่ง)

   
Avertisement


     a sandwich = แซนวิส 1 คู่
     an egg = ไข่ 1 ฟอง
     (1)______ = แอปเปิ้ล 1 ผล
     a dog = สุนัข 1 ตัว
     a cat = แมว 1 ตัว
     a horse = ม้า 1 ตัว
     a car = รถ 1 คัน
     a newspaper = (2) ________
     a bicycle = จักรยาน 1 คัน
     a child = เด็ก 1 คน
     (3) ______ = ผู้ใหญ่ 1 คน
     a man and a woman = ผู้ชายและผู้หญิง อย่างละคน


     (4) _______ = แซนวิสหลายชิ้น
     eggs = ไข่หลายฟอง
     apples = แอปเปิ้ลหลายผล
     dogs = สุนัขหลายตัว
     cats = แมวหลายตัว
     horses = ม้าหลายตัว
     cars = รถหลายคัน
     newspapers = หนังสือพิมพ์หลายฉบับ
     bicycles = จักรยานหลายคัน
     (5) _______ = เด็กๆหลายคน
     adults = ผู้ใหญ่หลายคน
     men and women = ผู้ชายและผู้หญิงหลายคน

     (6) ___________ = ผู้หญิงคนนั้นกำลังขับรถ
     The girl is walking. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังเดิน
     The man is driving a car. = ผู้ชายคนนั้นกำลังขับรถ
     The boy is walking. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังเดิน

     She has a fish. = (7) __________

     The boy is not driving. = เด็กผู้ชายคนนั้นไม่ได้ขับรถ
     (8) ____________ = เด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ขับรถ
     The woman is driving. = ผู้หญิงคนนั้นขับรถ
     The man is driving. = ผู้ชายคนนั้นขับรถ

     What is this? = นี่คืออะไร
     (9) _________ = นี่คือรถ 1 คัน

     Is he eating an apple? = เขากำลังกินแอปเปิ้ลใช่ไหม
     No. = ไม่ใช่

     They have pens. = พวกเขามีปากกาหลายด้าม
     (10) _________ = เขามีหนังสือหลายเล่ม

     เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Answer)

                                                                       ชุดอื่นๆ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10