ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 13 (Grammar Vol.13)

   
Avertisement


He needs a ladder. He needs a towel.
เขาต้องการบันได. เขาต้องการผ้าเช็ดตัว

She needs soap. She needs sunglasses.
เธอต้องการสบู่. เธอต้องการแว่นกันแดด

He needs money. She has money.
เขาต้องการเงิน. เธอต้องการเงิน

He needs an umbrella. She has an umbrella.
เขาต้องการร่ม. เธอต้องการร่ม

He's buying clothes. She's buying toys.
เขากำลังซื้อเสื้อผ้า. เธอกำลังซื้อของเล่น

They're buying vegetables. He sells fruit.
พวกเขากำลังซื้อผัก. เขาขายผลไม้

He sells cars. She sells vegetables.
เขาขายรถยนต์. เธอขายผัก

an old television = ทีวีเครื่องเก่า
a new television = ทีวีเครื่องใหม่
an old phone = โทรศัพท์เครื่องเก่า
a new phone = โทรศัพท์เครื่องใหม่

She's selling an old hat. She's selling an old car.
เธอกำลังขายหมวกเก่า. เธอกำลังขายรถคันเก่า

I'm selling a new umbrella. I'm selling a new car.
ฉันกำลังขายร่มอันใหม่. ฉันกำลังขายรถคันใหม่

Excuse me. Where is the grocery store?
The grocery store is near the bridge.
ขอโทษครับ. ร้านขายของอยู่ที่ไหน. ร้านขายของอยู่ใกล้สะพาน

Excuse me. Where is the bakery? The bakery is on Pine Street.
ขอโทษครับ. ร้านแบเกอรี่อยู่ที่ไหน. ร้านแบเกอรี่อยู่ที่ถนนไพม์สตรีท

She wants jewelry, but she doesn't need it.
เธอต้องการเครื่องประดับ แต่เธอไม่จำเป็นต้องใช้มัน

He wants cake, but he doesn't need it.
เขาต้องการเค้ก แต่เขาไม่จำเป็นต้องกินมัน

She needs glasses, but she doesn't want them.
เธอต้องการแว่น แต่เธอไม่จำเป็นต้องใช้มัน

He needs medicine, but he doesn't want it.
เขาจำเป็นต้องใช้ยา แต่เขาไม่ต้องการมัน

Excuse me. It this the pharmacy? No. This is the bookstore. The pharmacy is on Elm Street.
ขอโทษครับ นี่คือร้านขายยาใช่ไหม ไม่ใช่ นี่คือร้านขายหนังสือ ร้านขายยาอยู่ถนนอามสตรีท

Excuse me. Is this the bakery? No. This is the grocery store. The bakery is near the park.
ขอโทษครับ นี่คือร้านแบเกอรี่ใช่ไหม ไม่ใช่ นี่คือร้านขายของ ร้านแบเกอรี่อยู่ใกล้สวนสาธารณะ

Where is the hardware store? The hardware store is near the bookstore. 
ร้านขายเครื่องมืออยู่ที่ไหน ร้านขายเครื่องมืออยู่ใกล้ร้านขายหนังสือ

What do you need? I need a new ladder.
Why do you need a new ladder? Because an old ladder is broken.
คุณต้องการอะไร ฉันต้องการบันไดอันใหม่ ทำไมคุณถึงต้องการบันไดอันใหม่ เพราะว่าอันเก่ามันแตก