เครื่องใช้สํานักงานภาษาอังกฤษ (Office equipment)

   
Avertisement


ตามสำนักงานโดยทั่วไปมักมีอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้มากมาย แต่คุณรู้หรือไม่ว่า เครื่องใช้สํานักงานภาษาอังกฤษ (Office equipment) ก็จำเป็นที่จะต้องเรียก บางอย่างเขาไม่เรียกเป็นภาษาไทยครับ เรามาดูกันว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเรียกอย่างไรบ้างที่เป็นภาษาอังกฤษ

สิ่งแรกที่ต้องเจอในสำนักงาน
 • ตู้ยาม = sentry box 
 • ที่จอดรถ = car park
 • รถยนต์ = automobile
 • ทางโค้ง = curve
 • ทางแยก = crossroad
 • ทางเดิน = footpath
 • ทางเข้า = entrance 
 • ทางเข้าออก = doorway
 • ประชาสัมพันธ์ = public relations
 • ติดต่อสอบถาม = information
 • ติดต่อสื่อสาร = communicate

เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกฤษ
อุปกรณ์สำนักงานภาษาอังกฤษ มีชื่อและเรียกกันอย่างไร

ห้องต่างๆในสำนักงาน
 • ห้องอาหาร = dining room
 • ห้องโถง = hall
 • ห้องน้ำ = bathroom
 • ห้องเก็บของ = store room
 • ห้องนั่งเล่น = living room  
 • ห้องทำงาน = a studio 
 • ห้องประชุม = conference room
 • ห้องสมุด = library
 • ห้องรับแขก = drawing room
 • ห้องส้วม = lavatory

เครื่องใช้สำนักงานในห้อง
 • ตู้โชว์ = showcase
 • โต๊ะบูชา = altar 
 • โต๊ะประชุม = conference table
 • โต๊ะทำงาน = office desk
 • เก้าอี้ = chair
 • เก้าอี้หมุน = revolving chair 
 • เก้าอี้นวม = Armchair
 • ตู้ = cabinet 
 • ตู้เก็บเอกสาร = file cabinet
 • ตู้หนังสือ = bookcase
 • ตู้นิรภัย = safe
 • ไม้ถูพื้น = swab
 • ไม้กวาด = broom
 • ถังขยะ = litter bin

ตู้เก็บเครื่องใช้สำนักงาน
 • เครื่องเขียน = stationery
 • เครื่องใช้สำนักงาน = office Equipment 
 • ที่ตัดกระดาษ = paper Cutter
 • เครื่องเย็บกระดาษ = stapler
 • ที่เจาะรูกระดาษ = punch
 • แฟ้มแขวน = suspension file
 • แฟ้มเอกสาร = document file
 • กระดาษกาว = masking tape
 • กรรไกร = scissors
 • ปากคีบ = pincers
 • กระดาษชำระ = toilet paper
 • กระดาษปอนด์ = fine printing paper
 • กระดาษหนังสือพิมพ์ = newsprint
 • กระดาษเขียนแบบ = drawing board
 • ซองจดหมาย = envelope

ห้องอาหารในสำนักงาน
 • โต๊ะรับประทานอาหาร = dining table
 • ตู้เย็น = refrigerator
 • ตู้ถ้วยชาม = cupboard

เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นอิเล็กทรอนิค
 • เครื่องถ่ายเอกสาร = photocopier 
 • อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า = electric Generator
 • เครื่องปรับอากาศ = air-conditioner 
 • อุปกรณ์เครื่องครัว = kitchen Utensils
 • เครื่องซักผ้า = a washing Machine
 • โทรทัศน์ = television
 • พัดลม = electric fan
 • โทรศัพท์= telephone
 • โทรศัพท์ภายใน =  intercom
 • โทรสาร = fax

เครื่องใช้สำนักงานบนโต๊ะ
 • คอมพิวเตอร์ = computer
 • พิมพ์ดีด = typewrite
 • เครื่องคิดเลข = adding machine computer
 • ปากกา = pen
 • ปากกาแสง = light pen
 • ดินสอ = pencil
 • ปากกาลูกลื่น = ball-point pen
 • ปากาหมึกซึม = fountain pen
 • ไม้บรรทัด = ruler
 • กระดาษ = paper
 • กระดาษสี = colored paper
 • ตรายาง = rubber
 • คลิปหนีบกระดาษ = stamp paper clip
 • กบเหลาดินสอ = sharpener 
 • กระดาษเขียนจดหมาย = writing paper

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในสำนักงาน
 • ทำความเข้าใจ = try to understand
 • ทำความสะอาด = clean
 • ทำสำเนา = duplicate
 • ทำหนังสือ = make a book 
 • ทำหน้าที่แทน = represent
 • ติดป้าย = label 
 • ติดตามผลงาน = follow up
 • ติดธง = be on the board decorate with flags
 • ติดประกาศ = post a notice
 • ติดตาม = pay attention 
 • ตีทะเบียน = register
 • การเงิน, การบัญชี = finance
 • การจัดประเภท = categorization 
 • การจำแนก = classification
 • การตอบรับ = acceptance 
 • ลายมือชื่อ = signature
 • ลายลักษณ์อักษร = black and white
 • การจดบันทึก = taking notes
 • การจัดเตรียม = preparation
 • การตักเตือน = warning
 • การชะลอการซื้อขาย = delay  trading
 • การซ่อมแซม = repair

คงได้ความรู้กันเยอะเลยนะครับสำหรับ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกฤษ (Office equipment) อันที่จริงแล้วคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดนี้มีค่อนข้างเยอะมากๆ แต่ตัดมาให้ได้ศึกษากันบางส่วน แค่นี้ก็ท่องกันจนเมื่อยแล้วครับ