คําอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ (Happy New Year Wishes)

   
Avertisement


ใกล้จะปีใหม่กันอีกแล้วนะครับ คิดคำอวยพรดีๆได้หรือยังลองดู คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ (Happy New Year Wishes) ดูบ้างคงถูกใจคนได้รับแน่ๆ ที่สำคัญอึ้งไปเลยหากคุณพูดประโยคเหล่านี้กับเขา ลองเลือกดูนะครับ

สถานที่ท่องเที่ยวในวันปีใหม่ก็สำคัญนะครับ หาคำอวยพรดีๆที่บ่งบอกถึงสถานที่ๆคุณจะพาครอบครับของคุณไป คงปลื้มใจไม่น้อยเลยทีเดียว หรือไม่ก็อวยพรแบบเป็นทางการแก่ญาติผู้ใหญ่ คงจะปลื้มใจได้ไม่น้อยเช่นกันครับ

May 31st December be the end of your sorrows and 1st January 2016 be the beginning of your joys. Happy New year 2559. ความโศกเศร้าทั้งปวงจงผ่านพ้นไปใน 31 ธันวานี้ และขอให้จุดเริ่มต้นของความสุขทั้งหลาย จงเกิดขึ้นวันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไป สวัสดีปีใหม่ 2559 ครับ

Wishing you happiness and prosperity in this New Year. Enjoy each day. ในปีใหม่นี้ ขอให้พบกับความสำเร็จและความสุขนะคะ ขอให้ทุกๆวันมีแต่เรื่องสนุกนะ

May the New Year 2016 be as fresh as morning dew, as vibrant as the colors of a butterfly and as blissful as the angels from heaven. ขอให้ปี 2016 นี้ สดชื่นเหมือนกับน้ำค้างตอนเช้า มีชีวิตชีวาเหมือนสีสันบนปีกผีเสื้อ และสงบสุขเหมือนนางฟ้าจากสวรรค์

May 2016 be the year when all your dreams come true, all your hard work reaps great results and rewards. Happy New Year. ขอให้ปี 2016 เป็นปีที่ความฝันทุกอย่างกลายเป็นความจริง
ได้รับรางวัลและผลตอบแทนที่ดีจากการทำงานหนัก สวัสดีปีใหม่

Wish this New Year brings to you newly found happiness, prosperity, joy and everything else you want. Has a wonderful Year ahead to spend. ขอให้ปีใหม่นำความสุขใหม่ ๆ ความสำเร็จ ความเบิกบาน และทุกอย่างที่คุณอยากได้มาให้คุณ ขอให้ปีใหม่เป็นปีที่วิเศษ

May your new year be decorated with sweet memories, wonderful days and memorable nights. Happy New Year. ขอให้ปีใหม่เป็นปีที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่หวานชื่น มีวันดี ๆ และค่ำคืนที่น่าจดจำ สวัสดีปีใหม่

May this year brings all the desired success and happiness in your life. Wish you a successful and prosperous 2016. ขอให้ปีใหม่นำพาความสำเร็จและความสุขที่คุณปรารถนาในชีวิต ขอให้คุณประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในปี 2016

May this year be the one in which all your wishes come true and all your fears may fade away. Happy new year! ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ความปรารถนาของคุณเป็นความจริง และขอให้ความกลัวทุกอย่างค่อย ๆ เลือนหายไป สวัสดีปีใหม่

A new year is the best time to make fresh new beginnings as you begin a new chapter of your life to fill up the pages with beautiful verses. ปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่ ที่คุณจะเริ่มบันทึกบทใหม่ให้กับชีวิตด้วยถ้อยคำที่งดงาม

Discover new joys, embark on new journeys and give more meaning to your life in 2016. Happy New Year. ค้นหาความสุขใหม่ ๆ ลองเดินทางในเส้นทางใหม่ และให้ความหมายของคำว่าชีวิตใหม่ในปี 2016 สุขสันต์วันปีใหม่

May the New Year fill up days with all things that are nice and bright. Here is wishing you a lovely 2016. ขอให้ปีใหม่เต็มไปด้วยสิ่งดี ๆ และสดใสทุกวัน ขอให้ปี 2016 เป็นปีที่ดีสำหรับคุณ

May this year bring new happiness, new goals, new achievements and a lot of new inspiration in your life. Wishing you a year fully loaded with happiness. ขอให้ปีใหม่พาความสุขใหม่ ๆ, เป้าหมายใหม่ ๆ, ความสำเร็จครั้งใหม่, และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ มาสู่ชีวิต ขอให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุข

May this new year wash away all the bad deed and memories of the past year and bring a new beginning in your life. Wishing you and your family a happy new year. ขอให้ปีใหม่ชะล้างความทรงจำและเรื่องเลวร้ายในปีที่ผ่านไป แล้วนำพาการเริ่มต้นใหม่มาสู่ชีวิต ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขตลอดปีใหม่นี้

Celebrate this year with new hope, new resolutions and new creativity. Try to find the new way to live the life. Wish you happy New Year from the bottom of my heart. ฉลองปีใหม่ด้วยความหวังใหม่ ความตั้งใจใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ลองหาหนทางในการใช้ชีวิตแบบใหม่ ขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่ จากส่วนลึกของหัวใจ

May this new year bring wisdom and honesty among our politicians. May this new year bring happiness and content among people. ขอให้ปีใหม่นำพาปัญญาและความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในหมู่นักการเมือง ขอให้ปีใหม่นำพาความสุขและความพอใจมาให้พวกเราทุกคน

Wishing you good times, good health, good cheer, and a very Happy New Year. ขออวยพรให้คุณมีช่วงเวลาที่ดี, สุขภาพที่ดี, กำลังใจที่ดี และมีความสุขมากๆในวันปีใหม่

Greetings of the New Year. Wishing you all success in the next. สวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งในปีใหม่นี้

Wishing you a very Happy New Year. ขออวยพรให้คุณมีความสุขมากๆในวันปีใหม่

A toast to the New Year. May all your resolutions become completed projects. ดื่มอวยพรฉลองปีใหม่ ขออวยพรให้สิ่งที่ท่านตั้งใจไว้จงสมหวัง

May this year bring inspiration and happiness to you and your family. ขอให้ปีนี้นำแรงบันดาลใจและความสุขมาให้กับคุณและครอบครัวของคุณ

Greetings of the New Year. Wishing you all success in the next. สวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆ สิ่งในปีใหม่นี้

A toast to the New Year. May all your resolutions become completed projects. ดื่มอวยพรฉลองปีใหม่ ขออวยพรให้สิ่งที่ท่านตั้งใจไว้จงสมหวัง

Happy New Year! Thinking of you as we begin anew. สวัสดีปีใหม่คิดถึงคุณในปีใหม่นี้

We wish you a holiday season that is filled with wonder and delight! เราขออวยพรให้เทศกาลวันหยุดของคุณเติมเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และความเบิกบานใจ

A hope for one world family. From ours to yours. ปรารถนาให้โลกมีสันติ สำหรับครอบครัวคุณ …จากเรา

One of my favorite gifts hears from you. Greetings of the season to you and yours. ของขวัญลํ้าค่าคือการทราบข่าวคราวจากคุณเทศกาลแห่งอวยพรนี้จงเป็นของคุณและครอบครัว

Season’s greetings. Our best to you during the holidays. เทศกาลส่งความสุขนี้ขอส่งความปรารถนาดีจากเราถึงคุณ

Happy holidays! Wishing you all the joys of the season. Happy holidays! ขออวยพรให้คุณมีความปีติยินดีตลอดทั้งปี

HAPPY HOLIDAYS! Have a joyous Christmas and a festive New Year! Happy holidays! ขอให้มีความปีติยินดีในวันคริสต์มาสและรื่นเริงในวันปีใหม่

จะเห็นว่าเยอะแยะมากมาเลยนะครับสำหรับ คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ (Happy New Year Wishes) ส่วนใหญ่แล้วความหมายจะออกแนวอเมริกัน ในปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกท่านมีความุขมากๆครับ สุขสันต์วันปีใหม่ครับ