คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (ผู้ชายและผู้หญิง)

   
Avertisement


สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชุดที่ 1 จะพูดถึงคำนามที่เป็นเอกพจน์ (หนึ่ง) พหูพจน์ (มากกว่าหนึ่ง) โดยการยกตัวอย่างจากการเรียกเพศชายหรือเพศหญิง ที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์นั้น จะเรียกอย่างไร และมีคำอีกชุดที่ใช้เรียกแทนคำนามเอกพจน์ และคำนามพหูพจน์ โดยจะยกตัวอย่างง่ายๆ จดจำได้ไม่ยาก พร้อมทั้งสอดแทรกแบบฝึกหัดให้เติมคำ สามารถดูเฉลยได้ที่ท้ายบทความครับ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้ครับ
 • ก่อนอื่นเราเริ่มต้นกันด้วยการทักทายก่อนนะครับ การทักทายของฝรั่งเมื่อเจอกันจะใช้คำว่า "Hello" หากต้องการกล่าวลาจะพูดอย่างไร เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ

  Hello = สวัสดี  (1) _______  = ลาก่อน, โชคดีนะ
 • การเรียกคนที่เป็นเพศชาย หรือเพศหญิง ซึ่งในภาษาอังกฤษจะจำแนกเป็น เด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิง ผู้ชาย และผู้หญิง ตัวอย่างต่อไปนี้ จะหมายถึง คน 1 คน ซึ่งเรียกว่าคำนามเอกพจน์

  (2)  ______ = เด็กผู้หญิง,  a boy = เด็กผู้ชาย
  a woman = ผู้หญิง,  a man = (3) ______


 • หากมีมากกว่า 1 คน หล่ะ จะเรียกอย่างไร คำเหล่านี้ เรียกว่าคำนามพหูพจน์ครับ

  women = ผู้หญิงหลายคน, men = ผู้ชายหลายคน
  girls = เด็กผู้หญิงหลายคน, (4) ______ = เด็กผู้ชายหลายคน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

 • เราได้รู้จักกับคำนามเหล่านั้นกันแล้ว คือ เด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิง ผู้ชาย และผู้หญิง ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์และพหูพจน์ ลืมกันหรือยังครับ ยกตัวอย่าง คำนามเอกพจน์คือ boy คำนามพหูพจน์ก็คือ boys มาดูกันครับว่าเราจะใช้คำนามเหล่านี้มาแต่งในรูปประโยคได้อย่างไร

  The boy is running. = เด็กผู้ชายกำลังวิ่ง 

  The boys are reading. = พวกเด็กผู้ชายกำลังอ่าน
  The boys are eating. = พวกเด็กผู้ชายกำลังกิน
  (5)  __________ = เด็กผู้ชายกำลังดื่ม

 • จากที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า เรายังมีคำอีกจำพวกหนึ่งที่ใช้เรียกแทนคำนาม นั่นคือ "คำสรรพนาม" ยกตัวอย่างคำนาม เช่น boy คำสรรพนามที่ใช้แทน boy คือ he พอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วนะครับ การนำมาแต่งในรูปของประโยคก็คล้ายกันกับคำนาม ดูตัวอย่างต่อไปนี้ครับ

  He is running. = เขากำลังวิ่ง
  She is drinking. = (6) __________
  She is reading. = เธอกำลังอ่าน
  He is eating. = เขากำลังกิน
  (7) __________ = เขากำลังเขียน
  She is writing. = เธอกำลังเขียน
  The child is running. = เด็กคนนั้นกำลังวิ่ง
  (8) __________ = ผู้ใหญ่คนนั้นกำลังอ่าน


 • สำหรับคำนามพหูพจน์ อย่างเช่น men หรือ women คำสรรพนามที่ใช้แทนได้คือ they ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  They are cooking. = พวกเขากำลังทำอาหาร
  (9) __________ = พวกเขากำลังว่ายน้ำ
  They are writing. = พวกเขากำลังเขียน
  (10) __________ = พวกผู้ใหญ่กำลังอ่าน
  The children are running. = พวกเด็กๆกำลังวิ่ง

     เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Answer)

                            คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดอื่นๆ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10