ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 (Grammar Vol.6)

   
Avertisement


     The man is in the car. = ผู้ชายคนนั้นอยู่ในรถ
     The radio is on the chair. = วิทยุเครื่องนั้นอยู่บนเก้าอี้
     The keys are in the shoe. = กุญแจเหล่านั้นอยู่ในรองเท้าข้างหนึ่ง
     The computer is on the table. = คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอยู่บนโต๊ะ
     The cat is in the hat. = แมวตัวนั้นอยู่ในหมวก
     The cat is on the television. = แมวตัวนั้นอยู่บนทีวี

     The apples are in the bowl. = แอปเปิ้ลเหล่านั้นอยู่ในชาม
     The bowl is on the table. = ชามใบนั้นอยู่บนโต๊ะ
     The table is in the kitchen. = โต๊ะตัวนั้นอยู่ในห้องครัว
     The kitchen is in the house. = ห้องครัวอยู่ในบ้าน

     The man is on the car. = ผู้ชายคนนั้นอยู่บนรถ
     The man is in the car. = ผู้ชายคนนั้นอยู่ในรถ
     The man is under the car. = ผู้ชายคนนั้นอยู่ใต้รถ

     The girl is on the bed. = ผู้หญิงคนนั้นอยู่บนเตียง
     The dog is under the shirt. = สุนัขตัวนั้นอยู่ใต้เสื้อเชิ้ท
     The woman is in the apartment. = ผู้หญิงคนนั้นอยู่ในอพาร์ทเม้น
     The man is on the car. = ผู้ชายคนนั้นอยู่บนรถ
     The boys are under the bed. = เด็กผู้ชายเหล่านั้นอยู่ใต้เตียง
     The family is in the house. = ครอบครัวนั้นอยู่ในบ้าน

     The girl and her grandmother are in the dinning room. = เด็กผู้หญิงคนนั้นและคุณย่าของเธออยู่ในห้องอาหาร
     The boy and his grandfather are in the bathroom. = เด็กผู้ชายคนนั้นและคุณตาของเขาอยู่ในห้องอาบน้ำ
     The girl and her grandfather are playing. = เด็กผู้หญิงคนนั้นและคุณตาของเธอกำลังเล่น
     The boy and his grandmother are cooking. = เด็กผู้ชายคนนั้นและคุณย่าของเขากำลังทำอาหาร

     The father is hugging his son. = พ่อกำลังกอดลูกชายของเขา
     The man and the woman are kissing. = ผู้ชายและผู้หญิงกำลังจูบ
     We are hugging. = เรากำลังกอดกัน
     The sister is kissing her brother. = น้องสาวกำลังหอมแก้วพี่ชายของเธอ
     The girls are hugging. = เด็กผู้หญิงเหล่านั้นกำลังกอดกัน
     He is kissing his son. = เขาจูบลูกชายของเขา

     The man is listening to the radio. = ผู้ชายคนนั้นกำลังฟังวิทยุ
     The girl is listening to the radio. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังฟังวิทยุ
     The parents are watching their children. = พ่อแม่กำลังเฝ้ามองลูกๆของพวกเขา
     The boy and the girl are watching the fish. = เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงกำลังมองปลา

     The mother is sitting in the kitchen. = แม่กำลังนั่งอยู่ในห้องครัว
     The daughter is sitting in the living room. = ลูกสาวกำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น
     The son is standing in the living room. = ลูกชายกำลังยืนอยู่ในห้องนั่งเล่น
     The father is standing in the kitchen. = พ่อกำลังยืนอยู่ในห้องครัว

     Is this your book? = นี่คือหนังสือของคุณใช่ไหม
     Yes. This is my book. = ใช่ นี่คือหนังสือของฉัน

     Is this your hat? = นี่คือหมวกของคุณใช่ไหม
     No. This is not my hat. = ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่หมวกของฉัน

     Where are my books? = เหล่าหนังสือของฉันอยู่ที่ไหน
     Your books are on the chair. = เหล่าหนังสือของคุณอยู่บนเก้าอี้

     Where is my cup? = ถ้วยกาแฟของฉันอยู่ที่ไหน
     Your cup is in the sink. = ถ้วยกาแฟของฉันอยู่ในที่ล้างจาน