ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9 (Grammar Vol.9)

   
Avertisement


     The doctor works at the hospital. = หมอคนนั้นทำงานที่โรงพยาบาล
     The men work at the park. = ผู้ชายเหล่านั้นทำงานในสวนสาธารณะ
     The women work at the restaurant. = ผู้หญิงเหล่านั้นทำงานในร้านอาหาร
     The teacher works at the school. = คุณคนนั้นทำงานในโรงเรียน

     I'm playing at the park. = ฉันกำลังเล่นที่สวนสาธารณะ
     I'm playing at the school. = ฉันกำลังเล่นที่โรงเรียน
     I work at the hospital. = ฉันทำงานที่โรงพยาบาล
     I work at the school. = ฉันทำงานที่โรงเรียน

     The family is eating inside. = ครอบครัวนั้นทานข้างใน
     The man and the woman are eating outside. = ผู้ชายและผู้หญิงกำลังทานข้างนอก
     He is running inside. = เขาวิ่งด้านใน
     She is running outside. = เธอวิ่งด้านนอก

     Do you have socks and shoes? = คุณมีรองเท้าและถุงเท้าไหม
     I have socks, but I do not have shoes. = ฉันมีถุงเท้าแต่ฉันไม่มีรองเท้า

     Do you have brothers and sisters? = คุณมีพี่ชายและพี่สาวใช่ไหม
     Yes. I have two brothers and two sisters. = ใช่ ฉันมีพี่ชาย 2 คน และมีพี่สาว 2 คน

     Do you have a coat and a hat? = คุณมีเสื้อโค้ทและหมวกใช่ไหม
     I have a coat, but I do not have a hat. = ฉันมีเสื้อโค้ทแต่ฉันไม่มีหมวก

     He works in the morning. = เข้าทำงานในตอนเช้า
     He works at night. = เขาทำงานตอนกลางคืน
     They play in the afternoon. = พวกเขาเล่นในตอนบ่าย
     She watches television in the evening. = เธอดูทีวีตอนค่ำ

     He is wearing shoes and socks. = เขากำลังสวมถุงเท้าและถุงเท้า
     He is wearing shoes, but he is not wearing socks. = เขาสวมรองเท้าแต่เขาไม่ได้สวมรองเท้า
     I'm wearing a suit and a tie. = ฉันกำลังสวมชุดสูทและเน็กไทน์
     I'm wearing a suit, but I'm not wearing a tie. = ฉันสวมชุดสูทแต่ฉันไม่ได้สวมเน็กไทน์

     He has an egg, and he is eating it. = เขามีไข่ 1 ฟอง และเข้ากำลังกินมัน
     He has an egg, and he is not eating it. = เขามีไข่ 1 ฟอง แต่เขาไม่ได้กินมัน
     The girl has a book, and she is reading it. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีหนังสือ และเธอกำลังอ่านมัน
     The girl has a book, but she is not reading it. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีหนังสือ แต่เธอไม่ได้อ่านมัน

     He reads before he sleeps. = เขาอ่านหนังสือก่อนนอน
     She reads after lunch. = เธออ่านหนังสือหลังอาหารเที่ยง
     He drinks coffee before he works. = เขาดื่มกาแฟก่อนเข้าทำงาน
     They drinks coffee after dinner. = พวกเขาดื่มกาแฟหลังอาหารเย็น

     When do you eat breakfast? = คุณทานอาหารเช้าเมื่อไหร่
     I eat breakfast before I work. = ฉันทานอาหารเช้าก่อนทำงาน

     When do you eat dinner? = คุณทานอาหารเย็นเมื่อไหร่
     I eat dinner after I work. = ฉันทานอาหารเย็นหลังทำงาน

     How old are you? = คุณอายุเท่าไหร่
     I'm fourteen years old. = ฉันอายุ 14 ปี

     How old are you? = คุณอายุเท่าไหร่
     I'm nineteen years old. = ฉันอายุ 19 ปี