ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10 (Grammar Vol.10)

   
Avertisement


There seven days in a week. = หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน
There are four weeks in a month. = หนึ่งเดือนมีสี่สัปดาห์
There are twelve months in a year. = หนึ่งปีมีสิบสองเดือน

This is my family. = นี่คือครอบครัวของฉัน
This is our house. = นี่คือบ้านของพวกเรา
These are our guests. = นี่คือแขกของพวกเรา

Who are you eating lunch with? = คุณทานอาหารเที่ยงกับใคร
I'm eating lunch with my sister. = ฉันทานอาหารเที่ยงกับน้องสาวของฉัน

Who are you eating dinner with. = คุณทานอาหารเย็นกับใคร
I'm eating dinner with my husband. = ฉันทานอาหารเย็นกับสามีของฉัน

They are playing a game with their children. = พวกเขากับลังเล่นเกมส์กับเด็กๆของพวกเขา
The girl is eating with her friends. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังกินกับเพื่อนของเธอ
The girl is reading with her grandfather. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังอ่านกับปู่ของเธอ
The boy is swimming with his friends. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังว่ายน้ำกับเพื่อนของเขา

The woman is smelling the coffee. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังดมกาแฟ
The man is smelling the flower. = ผู้ชายคนนั้นกำลังดมดอกไม้
The woman is tasting the rice. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังชิมข้าว
They are tasting the bread. = พวกเขากำลังชิมขนมปัง

a house in the winter = บ้านหลังหนึ่งในฤดูหนาว
a park in the spring = สวนสาธารณะในฤดูใบไม้ผลิ
a tree in the fall = ต้นไม้ต้นหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วง
a city in the summer = เมืองในฤดูร้อน

This is a tree in the winter. = นี่คือต้นไม้ในฤดูหนาว
This is a tree in the spring. = นี่คือต้นไม้ในฤดูใบไม้ผลิ
This is a tree in the summer. = นี่คือต้นไม้ในฤดูร้อน
This is a tree in the fall. = นี่คือต้นไม้ในฤดูใบไม้ร่วง

How old is your baby? = เด็กอายุเท่าไหร
My baby is nine weeks old. = เด็กอายุได้ 9 สัปดาห์

How old is your son? = ลูกชายของคุณอายุเท่าไหร่
My son is eighteen months old. = ลูกชายของฉันอายุได้ 18 เดือน