คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 (Vocabulary Vol.5)

   
Avertisement


(1) _______________ = พวกเขากำลังอ่านหนังสือของพวกเขา (หนังสือหลายเล่ม)
     She is reading her book. = เธอกำลังอ่านหนังสือของเธอ
     He is reading his book. = เขากำลังอ่านหนังสือของเขา
     They are eating their apples. = พวกเขากำลังกินแอปเปิ้ลของพวกเขา (แอปเปิ้ลหลายลูก)
     She is eating her apple. = เธอกำลังกินแอปเปิ้ลของเธอ
     He is eating his apple. = เขากำลังกินแอปเปิ้ลของเขา


     a woman and her daughter = ผู้หญิงคนหนึ่งและลูกสาวของเธอ
     a family = ครอบครัว
     a man and his son = (2) _______________

     a family = ครอบครัว
     (3) _____________ = เด็กผู้ชายและพ่อของเขา
     a girl and her mother = เด็กผู้หญิงและแม่ของเธอ

     a girl and her parents = เด็กผู้หญิงและพ่อแม่ของเธอ
     a baby = เด็กทารก
     a woman and her husband = ผู้หญิงคนหนึ่งและสามีของเธอ
     (4) _________________ = เด็กผู้หญิง 2 คน และพ่อแม่ของพวกเขา

     parents and their sons = (5) _____________________
     a man and his wife = ผู้ชายคนหนึ่งและภรรยาของเขา
     (6) ____________ = พ่อและลูกสาวของเขา
     a woman and her children = ผู้หญิงคนหนึ่งและบรรดาเด็กๆของเธอ

     (7) _______________ = ผู้หญิงและแมวของเธอกำลังเล่น
     The father and his sons are playing. = พ่อและบรรดาลูกชายของเขากำลังเล่น
     The boy and his dog are playing. = (8) _______________________
     The mother and her daughter are playing. = แม่และลูกสาวของเธอกำลังเล่น

     seven babies = เด็กทารก 7 คน
     eight eggs = ไข่ 8 ฟอง
     nine apples = แอปเปิ้ล 9 ผล
     ten cups = ถ้วยกาแฟ 9 ใบ
     (9) ________ = ชาม 11 ใบ
     twelve balls = ลูกบอล 12 ลูก

     She is one year old. = เธออายุ 1 ปี
     She is two years old. = เธออายุ 2 ปี
     She is three years old. = เธออายุ 3 ปี
     She is four years old. = เธออายุ 4 ปี
     (10) _____________ = เธออายุ 5 ปี
     She is six years old. = เธออายุ 6 ปี
     She is seven years old. = เธออายุ 7 ปี
     She is eight years old. = เธออายุ 8 ปี

     เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Answer)

                                                                       ชุดอื่นๆ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10