คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (Vocabulary Vol.3)

   
Avertisement


     Good bye ลาก่อน

     (1) _____ = สีขาว
     green = สีเขียว
     red = สีแดง

     black = สีดำ
     yellow = (2) ______
     blue = สีฟ้า


     It is blue. = มันมีสีฟ้า
     It is white. = มันมีสีขาว
     (3) ______ = มันมีสีแดง
     It is black. = มันมีสีดำ
     It is green. = มันมีสีเขียว

     The flower is red. = ดอกไม้สีแดง
     The sky is blue. = ท้องฟ้าสีฟ้า
     (4) __________ = หญ้าสีเขียว
     The sun is yellow. = พระอาทิตย์สีเหลือง
     The moon is white. = พระจันทร์สีขาว

     The dog is big. = สุนัขตัวนั้นตัวใหญ่
     The flowers are big. = ดอกไม้เหล่านั้นดอกใหญ่
     The flowers are small. = (5) _______________
     The dog is small. = สุนัขตัวนั้นตัวเล็ก

     She is a teacher. = เธอเป็นครู
     (6) _________ = เขาเป็นตำรวจ
     They are students. = พวกเขาคือนักเรียน
     He is a doctor. = เขาเป็นหมอ

     I am a woman. = ฉันเป็นผู้หญิง
     I am a man. = ฉันเป็นผู้ชาย
     I am a boy. = ฉันเป็นเด็กผู้ชาย
     (7) _______ = ฉันเป็นเด็กผู้หญิง

     I am a teacher. = ฉันเป็นครู
     (8) _________ = เราเป็นครู
     I am a girl. = ฉันเป็นเด็กผู้หญิง
     We are girls. = เราเป็นเด็กผู้หญิง

     What are you drinking? = คุณกำลังดื่มอะไร
     I am drinking water. = ฉันกำลังดื่มน้ำ

     (9) __________ = คุณกำลังกินอะไร
     I am eating rice. = ฉันกำลังกินข้าว

     What is the man doing? = ผู้ชายคนนั้นกำลังทำอะไร
     The man is cooking. = ผู้ชายคนนั้นกำลังทำอาหาร

     (10) ____________ = ผู้หญิงคนนั้นกำลังทำอะไร
     The woman is reading. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังอ่าน

     What is the boy doing? = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังทำอะไร
     The boy is running. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังวิ่ง

     เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Answer)

                                                                       ชุดอื่นๆ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10