คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9 (Vocabulary Vol.9)

   
Avertisement


     The woman are working. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังทำงาน
     The girl is playing. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังเล่น
     (1) _____________ = เด็กผู้ชายเหล่านั้นกำลังเล่น
     The man is working. = ผู้ชายคนนั้นกำลังทำงาน


     a school = โรงเรียน
     a restaurant = ร้านอาหาร
     a park = สวนสาธารณะ
     (2) _________ = โรงพยาบาล

     The man and the woman are eating outside. = ผู้ชายและผู้หญิงกำลังทานข้างนอก

     The family is eating inside. = ครอบครัวนั้นกำลังทานข้างนอก
     He is running inside. = เขากำลังวิ่งข้างใน
     (3) ___________ = เธอกำลังวิ่งข้างใน

     Where do you work? = คุณทำงานที่ไหน

     I work at a park. = ฉันทำงานที่สวนสาธารณะ
     I work at a hospital. = ฉันทำงานที่โรงพยาบาล
     (4) _____________ = ฉันทำงานที่โรงเรียน
     I work at a restaurant. = ฉันทำงานที่ร้านอาหาร

     When do you work? = คุณทำงานเมื่อไหร่

     I work in the morning. = ฉันทำงานตอนเช้า
     I work in the afternoon. = ฉันทำงานตอนบ่าย
     I work at night. = (5) ______________

     It is morning. = ตอนเช้า
     (6) __________ = ตอนบ่าย
     It is evening. = ตอนเย็น
     It is night. = ตอนกลางคืน

     Good afternoon. = สวัสดีตอนบ่าย
     Good evening. = (7) ____________
     Good night. = ราตรีสวัสดิ์

     It is morning. The children are eating breakfast. = ตอนเช้า เด็กๆกำลังทานอาหารเช้า
     It is afternoon. The men are eating lunch. = ตอนบ่าย บรรดาผู้ชายกำลังทานอาหารเที่ยง
     (8) ____________________ = ตอนค่ำ ครอบครัวนั้นกำลังทานอาหารเย็น

     He is wearing shoes, but he is not wearing socks. = เข้ากำลังสวมรองเท้า แต่ไม่ได้สวมถุงเท้า
     I'm wearing a suit, but I'm not wearing a tie. = ฉันกำลังสวมชุดสูท แต่ไม่ได้ใส่เน็กไทน์
     I'm wearing a suit and a tie. = ฉันกำลังสวมชุมสูท และเน็กไทน์
     (9) __________________ = เขากำลังสวมรองเท้าและถุงเท้า

     He drinks coffee before he works. = เขาดื่มกาแฟก่อนทำงาน
     She reads after lunch. = เธออ่านหนังสือหลังอาหารเที่ยง
     They drink coffee after dinner. = พวกเขาดื่มกาแฟหลังมื้อเย็น
     He reads before he sleeps. = (10) __________________

     thirteen = 13
     fourteen = 14
     fifteen = 15
     sixteen = 16
     seventeen = 17
     eighteen = 18
     nineteen = 19
     twenty = 20

     เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Answer)

                                                                       ชุดอื่นๆ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10