คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10 (Vocabulary Vol.10)

   
Avertisement


There are twelve months a year. = 1 ปี มี 12 เดือน
(1) __________________ = 1 สัปดาห์ มี 7 วัน
There are four weeks in a month. = 1 เดือน มี 4 สัปดาห์

a year = หนึ่งปี
a month = หนึ่งเดือน
a day = หนึ่งวัน
(2) _______ = หนึ่งสัปดาห์


This day is Friday. = วันนี้คือ วันศุกร์
This day is Saturday. = วันนี้คือ วันเสาร์
This day is Sunday. = วันนี้คือ วันอาทิตย์

Monday = วันจันทร์
Tuesday = วันอังคาร
(3) ________ = วันพุธ
Thursday = วันพฤหัสบดี
Friday = วันศุกร์
Saturday = วันเสาร์
Sunday = วันอาทิตย์

Who are you eating lunch with? = คุณทานอาหารเที่ยงกับใคร
I'm eating lunch with my sister. = ฉันทานอาหารเที่ยงกับน้องสาวของฉัน

(4) ____________________ = คุณทานอาหารเย็นกับใคร
I'm eating dinner with my husband. = ฉันทานอาหารเย็นกับสามีของฉัน

The woman is visiting Paris. = ผู้หญิงคนนั้นไปเยือนกรุงปารีส
The boy is visiting his grandmother at her house. = เด็กผู้ชายคนนั้นไปเยี่ยมคุณย่าของเขาที่บ้านของคุณย่า
(5) ____________________ = ผู้ชายคนนั้นเยือนกรุงมอสโคว
The girl is visiting her friend. = เด็กผู้หญิงคนนั้นไปเยี่ยมเพื่อนของเธอ

This is my family. = นี่คือครอบครัวของฉัน
This is our house. = นี่คือบ้านของพวกเรา
(6) _________________ = นี่คือแขกของพวกเรา

They are guests. = พวกเขาคือแขก
I'm working. I'm not a guest. = ฉันกำลังทำงาน ฉันไม่ใช่แขก
He is a guest. = เขาเป็นแขก

The man is smelling the flower. = ผู้ชายคนนั้นกำลังดมดอกไม้
(7) __________________ = ผู้หญิงคนนั้นกำลังดมกาแฟ
They are tasting the bread. = พวกเขากำลังชิมขนมปัง
The woman is tasting the rice. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังชิมข้าว

(8) _________________ = ดอกไม้กลิ่นหอมดี
The bread tastes good. = ขนมปังรสชาติดี
The milk tastes bad. = นมรสชาติแย่
The socks smell bad. = ถุงเท้ากลิ่นแย่

The man is tasting the milk. = ผู้ชายคนนั้นกำลังชิมนม
The milk smells bad. = นมกลิ่นแย่
They are tasting the rice. = พวกเขากำลังชิมข้าว
The rice tastes good. = ข้าวรสชาติดี

a hand = มือ
fingers = นิ้วมือ
a foot = เท้า
(9) ______ = นิ้วเท้า

summer = ฤดูร้อน
spring = ฤดูใบไม้ผลิ
winter = ฤดูหนาว
(10) ____ = ฤดูใบไม้ร่วง

     เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Answer)

                                                                  ชุดอื่นๆ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10