เครื่องใช้สํานักงานภาษาอังกฤษ


ตามสำนักงานโดยทั่วไปมักมีอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้มากมาย แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเครื่องใช้สํานักงานภาษาอังกฤษก็จำเป็นที่จะต้องเรียก บางอย่างเขาไม่เรียกเป็นภาษาไทยครับ เรามาดูกันว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเรียกอย่างไรบ้างที่เป็นภาษาอังกฤษ

เครื่องใช้สำนักงาน = Office Equipment >> Paper Cutter = ที่ตัดกระดาษ
พิมพ์ดีด = Typewrite >> Adding Machine Computer = เครื่องคิดเลข
เครื่องถ่ายเอกสาร = Photocopier >> Electric Generato = อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ = Air-Conditioner >> Kitchen Utensils = อุปกรณ์เครื่องครัว
เครื่องซักผ้า = A Washing Machine >> Office Desk = โต๊ะทำงาน
โต๊ะบูชา = Altar >> Conference Table = โต๊ะประชุม
โต๊ะรับประทานอาหาร = Dining Table >> Chair = เก้าอี้
เก้าอี้หมุน = Revolving Chair >> Armchair = เก้าอี้นวม
ตู้ = Cabinet >> Cupboard = ตู้ถ้วยชาม
ตู้เก็บเอกสาร = File Cabinet >> Wardrobe = ตู้เสื้อผ้า
ตู้หนังสือ = Bookcase >> Showcase = ตู้โชว์
ตู้นิรภัย,ตู้เซฟ = Safe >> Refrigerator = ตู้เย็น

sentry box ตู้ยาม
stationery เครื่องเขียน
pencil, a crayon, (originally) a hard chalk-like deposit usedas a pencil for writing on black paper ดินสอ
pen; vice ปากกา
ball-point pen ปากกาลูกลื่น
fountain pen ปากาหมึกซึม
light pen
ปากกาแสงเป็นตัวป้อน ข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ปากกาเขียนเป็นภาพหรือข้อความใด ๆ ก็ได้ บนจอภาพ คอมพิวเตอร์จะรับเป็นข้อมูลแล้วนำไปเก็บ และประมวลผลได้เช่นเดียวกับใช้แป้น
pincers, tewwzers ปากคีบ
scissors กรรไกร
swab ไม้ถูพื้น
Litter bin ถังขยะ
broom ไม้กวาด
ruler, straightedge ไม้บรรทัด
store-room ห้องเก็บของ
hall ห้องโถง
parlor, lounge, sitting room, living room, morning room ห้องนั่งเล่น
Bathroom ห้องน้ำ
lavatory, water closet ห้องส้วม
auditorium, assembly hall, meeting hall, boardroom, conference room ห้องประชุม
office, a study, a studio ห้องทำงาน
library ห้องสมุด
drawing room, reception hall ห้องรับแขก
television โทรทัศน์
electric fan พัดลม
telephone, telephone call, telephony, phone; to phone,to ring up, to give a ring โทรศัพท์
intercom โทรศัพท์ภายใน
fax โทรสาร
seal ประทับตรา
Rubber stamp ตรายาง
Paper clip คลิปหนีบกระดาษ
Sharpener กบเหลาดินสอ
stapler เครื่องเย็บกระดาษ
ที่หนีบกระดาษ
document file แฟ้มเอกสาร
suspension file แฟ้มแขวน
ซองพลาสติกใส
ซองจดหมาย
Paper กระดาษ
masking tape กระดาษกาว
toilet paper กระดาษชำระ
fine printing paper กระดาษปอนด์
colored paper กระดาษสี
newsprint กระดาษหนังสือพิมพ์
writing paper กระดาษเขียนจดหมาย
drawing board กระดาษเขียนแบบ
entrance ทางเข้า
doorway ทางเข้าออก
footpath ทางเดิน
crossroad ทางแยก
curve ทางโค้ง
clean ทำความสะอาด
try to understand ทำความเข้าใจ
duplicate ทำสำเนา
make a book ทำหนังสือ
represent ทำหน้าที่แทน
car park ที่จอดรถ
punch ที่เจาะรูกระดาษ
ask for information ติดต่อสอบถาม
communicate ติดต่อสื่อสาร
be on the board ติดบอร์ด
decorate with flags ติดธง
post a notice ติดประกาศ
label ติดป้าย
follow up ติดตามผลงาน
pay attention ติดตาม
register ตีทะเบียน
public relations ประชาสัมพันธ์
envelope ซองจดหมาย
software ซอฟต์แวร์
automobile รถยนต์
finance การเงิน
การบัญชี
taking notes การจดบันทึก
categorization การจัดประเภท
preparation การจัดเตรียม
classification การจำแนก
delay การชะลอ
trading การซื้อขาย
repair การซ่อมแซม
acceptance การตอบรับ
warning การตักเตือน
signature ลายมือชื่อ
black and white ลายลักษณ์อักษร

คงได้ความรูกกันเยอะเลยนะครับสำหรับ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกฤษ อันที่จริงแล้วคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดนี้มีค่อนข้างเยอะมากๆ แต่ตัดมาให้ได้ศึกษากันบางส่วน แค่นี้ก็ท่องกันจนเมื่อยแล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น