เรียนภาษาอังกฤษที่ บริติช เคานซิล

   
Avertisementคนที่กำลังสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ขอแนะนำอีกสถานที่หนึ่งนะครับคือที่ บริติช เคานซิล ที่นี่เค้าเป็นองค์กรระหว่างประเทศของประเทศอังกฤษแล้วก็ร่วมมือกับแต่ละประเทศในการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษา การแลกเปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรม เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติของอังกฤษ และก็ทำงานร่วมกันกับกระทรางต่างประเทศและสถานทูตด้วยครับ

วัตถุประสงค์หลักเลยของ บริติช เคานซิล ก็คือ ต้องการที่จะโปรโมทประเทศเค้าบนเวทีโลกครับ มีเครือข่ายอยู่ทั้งหมด 218 แห่งทั่วโลก ดำเนินการไปกว่า 60 ปีแล้ว เป้าหมายยังคงเดิมคือต้องการแลกเปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรมและภาษา

เบริติช เคานซิล ก่อตั้งในประเทศไทยในปี 2481 ตอนนั้นยังคงรวมกันกับสถานทูตอังกฤษอยู่แล้วก็แยกตัวออกมาในปี 2495 มีสำนักงานทั้งหมด 4 แห่งด้วยกัน 3 แห่งอยู่ในกรุงเทพฯ และอีก 1 แห่งอยู่ที่เชียงใหม่

ในปัจจุบัน บริติช เคานซิล ก็ยังคงเดินหน้าสร้างเครือข่ายในไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือกันจึงมีผลงานต่างๆมากมาย ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือเรื่องของวัฒนธรรมและภาษา ได้สร้างโอกาสระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆระหว่างกันมาโดยตลอด