พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

   
Avertisement


พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (Pronunciation)
เน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. อี 2. รี 3. คู 4. รัน
   A. ea    A. ea    A. ea    A. run
   B. rea    B. rea    B. rea    B. drin
   C. coo    C. coo    C. coo    C. coo

5. สวิม 6. ดริน 7. วู 8. อะ บอย
   A. swim    A. drin    A. coo    A. a boy
   B. drin    B. swim    B. woo    B. a girl
   C. woo    C. woo    C. drin    C. a man

9. เมน 10. ดริน 11. วู 12. เด็กผู้ชาย
   A. men    A. drin    A. coo    A. a boy
   B. women    B. swim    B. woo    B. a girl
   C. girls    C. woo    C. drin    C. a man