ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (Grammar Vol.1)

   
Avertisement


     The girl (1) ___ (is,are) drinking. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังดื่ม
     The girls (2) ___(is,are) reading. = พวกเด็กผู้หญิงกำลังดื่ม
     The boy (3) ___(is,are) eating. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังดื่ม
     The boys (4) ___(is,are) swimming. = พวกเด็กผู้ชายกำลังว่ายน้ำ

     The (5) ____ (men,man) is running. = ผู้ชายคนนั้นกำลังวิ่ง
     The (6) ____ (men,man) are drinking. = พวกผู้ชายกำลังดื่ม
     The (7) ____ (women,woman) is eating. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังกิน
     The (8) ____ (women,woman) are swimming. = พวกผู้หญิงกำลังว่ายน้ำ

     The women are drinking. = พวกผู้หญิงกำลังดื่ม
     (9) _______________ = พวกผู้ชายกำลังอ่าน
     The boys are eating. = พวกเด็กผู้ชายกำลังกิน
     The girls are running. = พวกเด็กผู้หญิงกำลังวิ่ง

     The man is cooking. = ผู้ชายคนนั้นกำลังทำอาหาร
     The women are reading. = พวกผู้หญิงกำลังอ่าน
     (10) ______________ = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังเขียน
     The boys are swimming. = พวกเด็กผู้ชายกำลังว่ายน้ำ

     The woman is writing. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังเขียน
     The girls are drinking. = พวกเด็กผู้หญิงกำลังดื่ม
     The boy is reading. = (11) ___________________
     The men are running. = พวกผู้ชายกำลังวิ่ง

     He (12) ____ running. = เขากำลังวิ่ง
     He (13) ____ eating. = เขากำลังกิน
     She (14) ____ drinking. = เธอกำลังดื่ม
     She (15) ____ reading. = เธอกำลังอ่าน
     They (16) ____ cooking. = พวกเขากำลังทำอาหาร
     They (17) ____ writing. = พวกเขากำลังเขียน

     (18) ____ is swimming = เขากำลังว่ายน้ำ
     (19) ____ are writing. = พวกเขากำลังเขียน
     (20) ____ is cooking. = เธอกำลังทำอาหาร
     (21) ____ are eating. = พวกเขากำลังกิน

     The (22) ____ are writing. = พวกเด็กผู้หญิงกำลังเขียน
     The (23) ____ is running. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังวิ่ง
     (24) ____ is eating. = เธอกำลังกิน
     (25) ____ are swimming. = พวกเขากำลังว่ายน้ำ

     The (26) ____ is swimming. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังว่ายน้ำ
     The (27) ____ are cooking. = พวกผู้ชายกำลังทำอาหาร
     He (28) ____ drinking. = เขากำลังดื่ม
     They (29) ____ running. = พวกเขากำลังวิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น