คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 (Vocabulary Vol.7)

   
Avertisement


     I live in a house. = ฉันอาศัยอยู่ในบ้าน
     We live in an apartment. = เราอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้น
     She lives in an apartment. = เธออาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้น
     (1) ______________ = พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้าน


     a country = ประเทศ
     a city = เมือง
     a bridge = สะพาน

     a park = สวนสาธารณะ
     a street = ถนน
     (2) _______ = สะพาน

     They are from France. = พวกเขามาจากฝรั่งเศส
     He is from France. = เขามาจากฝรั่งเศส
     She is from France. = เธอมาจากฝรั่งเศส
     They are from the United States. = (3) ___________________
     He is from the United States. = เขามาจากสหรัฐอเมริกา
     She is from the United States. = เธอมาจากสหรัฐอเมริกา

     China = ประเทศจีน
     Russia = ประเทศรัสเซีย
     Egypt = ประเทศอียีป

     (4) _______ = กรุงโรม อิตาลี
     Paris = กรุงปารีส ฝรั่งเศส
     Moscow = กรุงมอสโค รัสเซีย

     Brazil = ประเทศบราซิล
     Japan = (5) ________
     Italy = ประเทศอิตาลี

     The hose is far from the house. = ม้าตัวนั้นอยู่ไกลจากบ้าน
     The boy is near the house. = เด็กผู้ชายคนนั้นอยู่ใกล้บ้าน
     (6) _______________ = สุนัขตัวนั้นอยู่ใกล้บ้าน
     The girl is far from the house. = เด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ไกลจากบ้าน

     The name of this country is Italy. = ชื่อของประเทศนี้ คือ อิตาลี
     (7) ___________________ = ชื่อของประเทศนี้ คือ ญี่ปุ่น
     The name of this country is Egypt. = ชื่อของประเทศนี้ คือ อียิป
     The name of this country is Russia. = ชื่อของประเทศนี้ คือ รัสเซีย

     I am a doctor. = ฉันเป็นหมอ
     My name is Nancy Wilson. = ฉันชื่อ แนนซี่ วิลสัน

     (8) _____________ = ฉันเป็นตำรวจ
     My name is John Clark. = ฉันชื่อ จอร์น คราร์ค

     I am a teacher. = ฉันเป็นครู
     My name is Sue Simpson. = ฉันชื่อ ซู ซิมสัน

     I am from Russia. = ฉันมาจากรัสเซีย
     My name is Viktor Popov. = ฉันชื่อ วิคเตอร์ โปปอร์ฟ

     (9) ____________ = สวัสดี คุณชื่ออะไร
     My name is Sarah. = ฉันชื่อ ซาร่า

     (10) ____________ = ยินดีที่ได้รู้จัก

     Hello. What is your name? = สวัสดี คุณชื่ออะไร
     My name is Mr. Jones = ฉันชื่อจอร์น

     Nice to meet you. = ยินดีที่ได้รู้จัก

     Hello. = สวัสดี
     Hi. What is your name? = สวัสดี คุณชื่ออะไร

     My name is Bobby Jones. = ฉันชื่อ บอบบี้ โจนท์

     Nice to meet you. = ยินดีที่ได้รู้จัก
     Good bye. = ลาก่อน

     เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Answer)

                                                                       ชุดอื่นๆ : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10