ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 (Grammar Vol.5)

   
Avertisement


     His bicycle is big. = จักรยานของเขาคันใหญ่
     Her bicycle is small. = จักรยานของเธอคันเล็ก
     Their bicycle is green. = จักรยานของพวกเขาสีเขียว
     My bicycle is blue. = จักรยานของฉันสีฟ้า
     Our bicycle is black. = จักรยานของพวกเราสีดำ

     How old is he? = คุณอายุเท่าไหร่
     He is twelve years old. = ฉันอายุ 12 ปี

     They are reading their books. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือของพวกเขา (หนังสือหลายเล่ม)
     She is reading her book. = เธอกำลังอ่านหนังสือของเธอ
     He is reading his book. = เขากำลังอ่านหนังสือของเขา
     They are eating their apples. = พวกเขากำลังกินแอปเปิ้ลของพวกเขา (แอปเปิ้ลหลายลูก)
     She is eating her apple. = เธอกำลังกินแอปเปิ้ลของเธอ
     He is eating his apple. = เขากำลังกินแอปเปิ้ลของเขา

     We have two sons. = เรามีลูกชาย 2 คน
     We have four daughters. = เรามีลูกสาว 4 คน
     We have one son and three daughters. = เรามีลูกชาย 1 คนและลูกสาว 3 คน

     They are eating their sandwich. = พวกเขากำลังกินแซนวิส (หนึ่งชิ้น) ของพวกเขา
     They are eating their sandwiches. = พวกเขากำลังกินแซนวิส (หลายๆชิ้น) ของพวกเขา
     They are reading their newspaper. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์ (หนึ่งฉบับ) ของพวกเขา
     They are reading their newspapers. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์ (หลายๆฉบับ) ของพวกเขา
     They are reading their book. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือ (หนึ่งเล่ม) ของพวกเขา
     They are eating their apples. = พวกเขากำลังกินแอปเปิ้ล (หลายๆลูก) ของพวกเขา

     How old are you? = คุณอายุเท่าไหร่
     I am five years old. = ฉันอายุ 5 ปี

     How old is she? = เธออายุเท่าไหร่
     She is nine years old. = เธออายุ 9 ปี

     How old are you? = คุณอายุเท่าไหร่
     I am nine years old. = ฉันอายุ 9 ปี

     This is my friend. = นี่คือเพื่อนของฉัน
     These are my friends. = นี่คือผองเพื่อนของฉัน
     This is my brother. = นี่คือ น้องชาย/พี่ชาย ของฉัน
     These are my brothers. = นี่คือ บรรดาน้องชาย/บรรดาพี่ชาย ของฉัน
     This is my mother. = นี่คือแม่ของฉัน
     These are my parents. = นี่คือพ่อแม่ของฉัน

     This is my baby. = นี่คือลูกของฉัน
     These are my children. = นี่คือบรรดาเด็กๆของฉัน
     This is my mother. = นี่คือแม่ของฉัน
     These are my sons. = นี่คือบรรดาลูกชายของฉัน
     This is my sister. = นี่คือน้องสาว/พี่สาว ของฉัน
     These are my parents. = นี่คือพ่อแม่ของฉัน

     This is my son. = นี่คือลูกชายของฉัน
     This is our son. = นี่คือลูกชายของพวกเรา
     This is my mother. = นี่คือแม่ของฉัน
     This is our mother. = นี่คือแม่ของพวกเรา
     These are our children. = นี่คือเด็กๆของพวกเรา
     These are our parents. = นี่คือพ่อแม่ของพวกเรา