ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

   
Avertisement


ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

a man and a dog = ผู้ชายคนหนึ่งกับสุนัขตัวหนึ่ง
a woman and her dog = ผู้หญิงคนหนึ่งกับสุนัขของเธอ
a girl and a horse = เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับม้าตัวหนึ่ง
a police officer and his horse = ตำรวจคนหนึ่งกับม้าของเขา

They are eating their sandwich. = พวกเขากำลังกินแซนวิส (หนึ่งชิ้น) ของพวกเขา
They are eating their sandwiches. = พวกเขากำลังกินแซนวิส (หลายๆชิ้น) ของพวกเขา
They are reading their newspaper. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์ (หนึ่งฉบับ) ของพวกเขา
They are reading their newspapers. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์ (หลายๆฉบับ) ของพวกเขา
They are reading their book. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือ (หนึ่งเล่ม) ของพวกเขา
They are eating their apples. = พวกเขากำลังกินแอปเปิ้ล (หลายๆลูก) ของพวกเขา

a family = ครอบครัว
a man and his son = ผู้ชายคนหนึ่งกับลูกชายของเขา
a woman and her daughter = ผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกสาวของเธอ

a family = ครอบครัว
a girl and her mother = เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับแม่ของเธอ
a boy and his father = เด็กผู้ชายคนหนึ่งกับพ่อของเขา

a girl and her parents = เด็กผู้หญิงคนหนึ่งและพ่อแม่ของเธอ
two girls and their parents = เด็กผู้หญิงสองคนและพ่อแม่ของพวกเขา
a baby = เด็กทารก
a woman and her husband = ผู้หญิงคนหนึ่งและสามีของเธอ

parents and their sons = พ่อแม่และบรรดาลูกชายของพวกเขา
a woman and her children = ผู้หญิงคนหนึ่งและพวกเด็กๆของเธอ
a man and his wife = ผู้ชายคนหนึ่งและภรรยาของเขา
a father and his daughter = พ่อและลูกสาวของเขา

The woman and her cat are playing. = ผู้หญิงและแมวของเธอกำลังเล่น
The father and his sons are playing. = พ่อและบรรดาลูกชายของเขากำลังเล่น
The boy and his dog are playing. = เด็กผู้ชายและหมาของเขากำลังเล่น
The mother and her daughter are playing. = แม่และลูกสาวของเธอกำลังเล่น

Who is playing? = ใครกำลังเล่น
Who is sleeping? = ใครกำลังหลับ
Who is eating? = ใครกำลังกิน
Who is drinking? = ใครกำลังดื่ม

This is my sister. = นี่คือ น้องสาว/พี่สาว ของฉัน
These are my sisters. = นี่คือ บรรดาน้องสาว/บรรดาพี่สาว ของฉัน
This is my mother. = นี่คือแม่ของฉัน
These are my parents. = นี่คือพ่อแม่ขแงฉัน

His bicycle is big. = จักรยานของเขาคันใหญ่
Her bicycle is small. = จักรยานของเธอคันเล็ก
Their bicycle is green. = จักรยานของพวกเขาสีเขียว
My bicycle is blue. = จักรยานของฉันสีฟ้า
Our bicycle is black. = จักรยานของพวกเราสีดำ

We have one son and three daughters. = เรามีลูกชาย 1 คน และลูกสาว 3 คน
We have four daughters. = เรามีลูกสาว 4 คน
We have two sons. = เรามีลูกชาย 2 คน

seven pens = ปากกา 7 ด้าม
seven babies = เด็กทารก 7 คน
eight eggs = ไข่ 8 ฟอง
eight chairs = เก้าอี้ 8 ตัว
nine hats = หมวก 9 ใบ
nine apples = แอปเปิ้ล 9 ผล

ten plates = จาน 10 ใบ
ten cups = ถ้วยกาแฟ 10 ถ้วย
eleven bowls = ชาม 11 ใบ
eleven flowers = ดอกไม้ 11 ดอก
twelve balls = บอล 12 ลูก
twelve keys = กุญแจ 12 ดอก

six = หก
seven = เจ็ด
eight = แปด
nine = เก้า
ten = สิบ
eleven = สิบเอ็ด
twelve = สิบสอง
zero = ศูนย์

six, eight, ten, twelve = 6, 8, 10, 12
three, two, one, zero = 3, 2, 1, 0
eleven, zero, nine, five = 11, 0, 9, 5
six, seven, eight, nine, ten = 6, 7, 8, 9, 10