ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

   
Avertisement


ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

They are sleeping. = พวกเขากำลังหลับ
a family = ครอบครัว
This is my mother. = นี่คือแม่ของฉัน
eleven = เจ็ด

thi
ly
they
le

a wife = ภรรยา
a husband = สามี
the sun = ดวงอาทิตย์
These are my brothers. = นี่คือ น้องชาย/พี่ชาย ของฉัน

ese
ife
hu
su

eleven bowls = ชาม 7 ใบ
a husband and his wife = สามีและภรรยาของเขา
This is my family = นี่คือครอบครัวของฉัน

You have blue flowers. = คุณมีดอกไม้สีฟ้าหลายดอก
You have two plates. = คุณมีจาน 2 ใบ

They are eating their sandwich. = พวกเขากำลังกินแซนวิสของพวกเขา (แซนวิส 1 ชิ้น)
They are reading their book. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือของพวกเข้า (หนังสือ 1 เล่ม)