ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

   
Avertisement


ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

a husband > อะ-ฮัส-บี่น = สามี
hu > ฮะ
the sun > เดอะ-ซัน = ดวงอาทิตย์
su > ซะ

a husband > อะ-ฮัส-บี่น = สามี
hu > ฮะ
the sun > เดอะ-ซัน = ดวงอาทิตย์
su > ซะ
hu > ฮะ
su > ซะ
su > ซะ
hu > ฮะ

a family > อะ-แฟ-มิ-หลี่ = ครอบครัว
ly > หลี่
eleven > อิ-เละ-เว่น = เจ็ด
le > เละ

a family > อะ-แฟ-มิ-หลี่ = ครอบครัว
ly > หลี่
eleven > อิ-เละ-เว่น = เจ็ด
le > เละ
ly > หลี่
le > เละ
le > เละ
ly > หลี่

su > ซะ
hu > ฮะ
le > เละ
ly > หลี่

a wife > อะ-ไวฟ์ = ภรรยา
ife > ไอฟ์
These are my brothers. > ดีส-อา-มาย-บลา-เทอส = นี่คือ น้องชาย/พี่ชาย ของฉัน
ese > อีส

a wife > อะ-ไวฟ์ = ภรรยา
ife > ไอฟ์
These are my brothers. > ดีส-อา-มาย-บลา-เทอส = นี่คือ น้องชาย/พี่ชาย ของฉัน
ese > อีส
ife > ไอฟ์
ese > อีส
ese > อีส
ife > ไอฟ์

This is my mother. > ดีส-อีส-มาย-มา-เทอ = นี่คือแม่ของฉัน
thi > ดิ
They are sleeping. > เดย์-อา-สลีฟ-ปิง = พวกเขากำลังหลับ
they > เดย์

This is my mother. > ดีส-อีส-มาย-มา-เทอ = นี่คือแม่ของฉัน
thi > ดิ
They are sleeping. > เดย์-อา-สลีฟ-ปิง = พวกเขากำลังหลับ
they > เดย์
thi > ดิ
they > เดย์
they > เดย์
thi > ดิ

ife > ไอฟ์
they > เดย์
ese > อีส
thi > ดิ

a husband > อะ-ฮัส-บี่น = สามี
a family > อะ-ฮัส-บี่น = สามี
a wife > อะ-ไวฟ์ = ภรรยา
This is my mother. > ดีส-อีส-มาย-มา-เทอ = นี่คือแม่ของฉัน

the sun > เดอะ-ซัน = ดวงอาทิตย์
eleven > อิ-เละ-เว่น = เจ็ด
These are my brothers. > ดีส-อา-มาย-บลา-เทอส = นี่คือ น้องชาย/พี่ชาย ของฉัน
They are sleeping. > เดย์-อา-สลีฟ-ปิง = พวกเขากำลังหลับ